Ljudi dobrog srca još uvek postoje

3.730 Zahvaljujući svešteniku Siniši Nikitoviću i ljudima dobre volje četvoročlana...