Ljudi dobrog srca još uvek postoje

4.524 Zahvaljujući svešteniku Siniši Nikitoviću i ljudima dobre volje četvoročlana...