Bolji dani za Proleter i privredu Ivanjice

12.449 Jerg Heskens, savetnik u kabinetu predsednika Vlade za nemačka...