Stručni seminar prosvetara na temu javnih nabavki i seta novih zakona

3.696 Centar za menadžment organizovao je dvodnevni seminar u hotelu...