Dalekovod ka turističkom centru na Goliji u finalnoj fazi (VIDEO)

2.747 Radovi na izgradnji dalekovoda prema planini Golija su u...