Da li je Gradina u Erčegama grad Hercega Stjepana?

4.996 U ataru sela Erčege u ivanjičkoj opštini nalazi se...