Da li je Gradina u Erčegama grad Hercega Stjepana?

5.210 U ataru sela Erčege u ivanjičkoj opštini nalazi se...