Prezentacija Urbanističkog projekta ulica Milinka Kušića, Majora Ilića i gradskog trga (VIDEO)

2.212 Prezentacija Urbanističkog projekta za parterno uređenje ulica Milinka Kušića,...