Omogućena usluga e-računa u JKP Ivanjica

3.120 Javno komunalno preduzeće Ivanjica omogućilo je svim korisnicima komunalnih...