Ivanjica dobija prvi “elektro-taxi“ -PREMIER TAXI

4.991 Ivanjica će biti prvi grad u regionu koji će...