Ivanjica dobija prvi “elektro-taxi“ -PREMIER TAXI

5.186 Ivanjica će biti prvi grad u regionu koji će...