“Turistička organizacija Ivanjica“ organizovala predavanje za izdavaoce smeštaja (VIDEO)

1.357 Turistička organizacija Ivanjica organizovala je stručno predavanje za rad...