Divlljanje pojedinaca u gradskom parku i dečijem igralištu mora biti sprečeno

1.950 Opština Ivanjica finansirala je obnovu mobilijara u dečijem, gradskom...