Počinje prijava zaiteresovanih roditelja za vrtić u Međurečju

2.020 Lokalna samouprava u saradnji sa OŠ ’’Vučić Veličković’’ u...