Počinje prijava zaiteresovanih roditelja za vrtić u Međurečju

2.044 Lokalna samouprava u saradnji sa OŠ ’’Vučić Veličković’’ u...