Drama na Lučkoj reci! – Gori na četiri lokacije u Ivanjici

6.904 Vatrogasci, policija i građani gase požare u Mađurečju, Radaljevu,...