Obaveštenje JKP „Ivanjica“

1.730 JKP „Ivanjica“, obaveštava korisnike komunalnih i drugih usluga da...