Mihailo iz Ivanjice najmlađi doktor astronomskih nauka

8.217 Život naučnika je takav da se oni stalno prijavljuju...