Običaji pretekli veru – Šta radite za slavu a ne biste trebali (VIDEO)

3.186 Aranđelovdan je dan koji je crkva posvetila u slavu...