Povereništvo ivanjičkog SNS-a u poseti malim anđelima sa Golije (VIDEO)

4.308 Članovi povereništva ivanjičkog SNS-a danas su posetili dva anđela...