Povereništvo ivanjičkog SNS-a u poseti malim anđelima sa Golije (VIDEO)

2.906 Članovi povereništva ivanjičkog SNS-a danas su posetili dva anđela...