Preko 13 miliona dinara opredeljeno za realizaciju programa aktivne politike zapošljavanja

2.257 Sporazumom koji su potpisale Nacionalna služba za zapošljavanje i...