Urađena projektno tehnička dokumentacija za kritičnu deonicu u Prilikama (VIDEO)

1.871 Ukoliko vremenske prilike dozvole uskoro će započeti radovi na...