Više od devet i po miliona evra za 77 novih infrastrukturnih projekata

2.804 Evropska unija (EU) je preko razvojnog programa EU PRO...