Lokalna samouprava izdvojila dva miliona za izgradnju crkve na Bukovici (VIDEO)

704 Preko konkursa za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica...