Realizovana аkcija „101 kao 1“

2.826 Dan planete obeležen je i u opštini Ivanjica realizacijom...