Za malinu 1,45 do 1,60 eura

8.443 Malina, kao osnovni izvor prihoda većinskog stanovništva u Zapadnoj...