Uplata poreza po osnovu izvornih javnih prihoda

2.508 Opštinska uprava Odeljenje za lokalnu poresku administraciju Opštine Ivanjica...