Za Srbiju ginuli i branili je znanjem: Životopisi koji otržu od zaborava 48 znamenitih Ivanjičana u dva poslednja veka

1.292 Ivanjica – Kraj u slivu Moravice, sa visovima Javora...