Udruženje za pomoć MNRO otpočelo realizaciju projekta „Porodični saradnik“

Ivanjica – Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Ivanjica, otpočelo je realizaciju projekta pod nazivom „Porodični saradnik“. Projekat je podržan i finansiran od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i traje u periodu od avgust do decembra 2021.godine.
Osnovni cilj programa je prevencija i zaštita dece i mladih sa smetnjama u razvoju od zanemarivanja i zlostavljanja kroz uvođenje usluge koja predupređuje ili otklanja okolnosti zbog kojih dete može da bude izmešteno iz svoje biološke porodice.

IL-Mnro-slika-za-tekst- Udruženje za pomoć MNRO otpočelo realizaciju projekta "Porodični saradnik"
Ovim pogramom povećavaju se šanse za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom i njihovih porodica u životu zajednice, unapređuje kvalitet života jačanjem njihovih kapaciteta kroz kontinuirano pružanje stručne pomoći i podrške,obučavanjem na konkretnim primerima, pokazivanjem i usmeravanjem.
Projektat „Porodični saradnik“ je usmeren na pružanje podrške porodicama dece sa invaliditetom koja su u riziku od zlostavljanja i zanemarivanja.

IL-MNRO-Ivanjica-1 Udruženje za pomoć MNRO otpočelo realizaciju projekta "Porodični saradnik"
Programom se uspostavlja nova savetodavna i socijalno-edukativna usluga koja se bavi prevencijom i suzbijanjem zanemarivanja i zlostavljanja dece iz ruralnih područja u opštini Ivanjica.
Usluga je usmerena na unapređenje kapaciteta roditelja, stvaranju uslova za bezbedan i kvalitetan razvoj u porodičnom okruženju i pružanju neposredne pomoći i podrške detetu sa invaliditetom u okviru biološke porodice.
Korisnici usluge Porodični saradnik su porodice sa decom koje su često suočene sa ekstremnim siromaštvom, gde postoje izazovi vezani za probleme mentalnog zdravlja ili gde je dete ili roditelj osoba sa invaliditetom, drugim rečima, to su porodice suočene sa višestrukim deprivacijama i gde je procenjeno da postoji rizik od zanemarivanja određenih potreba deteta, ali rizik koji se sa pravom podrškom može prebroditi.
Važnost programa proizilazi iz potrebe svakog deteta da raste u zdravom porodičnom okruženju kako bi se obezbedio pravilan rast i razvoj i kako bi se preventivno delovalo na potencijalno izdvajanje deteta iz porodice.
Za sad je projektom obuhvaćeno 14oro dece, tj. 4 porodice sa seoskih područja, a profili stručnjaka koji sa porodicama rade su: socijalni radnici, defektolog-oligofrenolog i sociolog.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *