Ljubav potire sve razlike

6.128 Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je tokom...