Gori kuća u Starom selu

3.334 Vatra koja je u toku popodneva zahvatila porodičnu kuću...