Većina muslimana Pešterske visoravni su srpskog porekla

3.170 Istoričar i publicista, profesor Salih Selimović iz Sjenice, predstavio...