Tagged: radna grupa

2

Formirana Radna grupa za malinu

Broj pregleda 2.311 Vlada Republike Srbije donela je odluku o obrazovanju Radne grupe za izradu strateškog dokumenta za unapređenje proizvodnje i tržišta maline u...