Dvanaest dana ni traga od Snežane

2.708 Pre jedanaest dana pod veoma čudnim okolnostima nestala je ...