Savina voda – čudotvoran lekoviti izvor Odmenje

2.592 Za Savinu, odnosno Odmenjsku vodu, zna se gotovo osam...