Obuka o jačanju kapaciteta za korišćenje pretpristupnih fondova EU (VIDEO)

1.295 Regionalna agencija Srbije odobrila je Regionalnoj agenciji za prostorni...