Ljubav potire sve razlike

6.037 Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je tokom...