Ljubav potire sve razlike

6.297 Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je tokom...