Slab odziv za registraciju i ozakonjenje objekata (TABELA)

1.655 U cilju aktivnije saradnje građana sa nadležnim gradskim i...