Tri računara i preko 200 knjiga za školarce u Međurečju

2.374 Osnovna škola “Vučić Veličković” u Međurečju, dobila je od...