Dronom iz vazduha do izuzetnih fotografija

3.813 Uroš Jelić i Nikola Ristić iz Ivanjice, sa još...