Dronom iz vazduha do izuzetnih fotografija

3.680 Uroš Jelić i Nikola Ristić iz Ivanjice, sa još...