Do kraja godine svaka ulica mora imati naziv a svaki objekat broj

1.876 Prema podacima Službe za katastar nepokretnosti, u gradskom području...