Do kraja godine svaka ulica mora imati naziv a svaki objekat broj

2.164 Prema podacima Službe za katastar nepokretnosti, u gradskom području...