Čeka vas 9.600 DINARA od akcija u bilo kojoj pošti, a treba vam SAMO LIČNA KARTA

1.834 Vrednost svih podeljenih besplatnih akcija građanima, kao i ostvarene dividende koje im pripadaju, na današnji dan iznosi...