Putna infrastruktura, unapređenje sistema upravljanja otpadom i ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva prioriteti za razvoj Golije

Na jučerašnjoj prezentaciji projekta „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“, održanoj u Beogradu, državni sekretar Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija, Miroslav Knežević, rekao je da je cilj projekta bio „da se stvore uslovi za održivi razvoj Parka prirode „Golija“ što je odredilo strateški pristup i kreiranje planskih dokumenata, koja s jedne strane omogućavaju da se poštuju i čuvaju prirodna i kulturna dobra, a sa druge da se to područje dalje razvija kako bi lokalno stanovništvo imalo koristi i videlo šansu za opstanak i dalji razvoj Golije“. Nastavite sa čitanjem Putna infrastruktura, unapređenje sistema upravljanja otpadom i ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva prioriteti za razvoj Golije