Nema poremećaja na tržištu otkupa maline prošlogodišnjeg roda

Komisija za zaštitu konkurencije saopštila je da nije utvrdila poremećaje na tržištu otkupa maline, prošlogodišnjeg roda, koji bi mogli biti rezultat sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurencije od strane učesnika na tom tržištu. Komisija je takođe ukazala na brojne probleme sistemske prirode sa kojima se sučeljavaju kako proizvođači, tako i otkupljivači ovog voća. Nastavite sa čitanjem Nema poremećaja na tržištu otkupa maline prošlogodišnjeg roda