SUMA SUMARUM 2017. – Nezaposlenost 12,9%, inflacija 3%, a zarade veće za 4%

Ukupna ekonomska aktivnost u Srbiji, merena bruto domaćim proizvodom i iskazana u stalnim cenama, ostvarila je u 2017. realni rast od 1,9 procenata u odnosu na prethodnu godinu, prema proceni Republičkog zavoda za statistiku (RZS). Nastavite sa čitanjem SUMA SUMARUM 2017. – Nezaposlenost 12,9%, inflacija 3%, a zarade veće za 4%