Finalna faza rekonstrukcije puteva u saradnji sa Vojskom Srbije (VIDEO)

2.409 Radovi na rekonstrukciji putnih pravaca od vitalnog značaja za meštane udaljenih goliskih sela u finalnoj su fazi.