Ivanjica dobila 87,6 miliona za uređenje obaloutvrda

3.700 Opštini Ivanjica odobreno je 87,6 miliona dinara za sanaciju...