Stručni seminar prosvetara na temu javnih nabavki i seta novih zakona

Centar za menadžment organizovao je dvodnevni seminar u hotelu ’’Park’’ u Ivanjici namenjen zaposlenima u ustanovama obrazovanja povodom novog seta zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja koji se donosi istovremeno sa zakonom o javnim nabavkama. Nastavite sa čitanjem Stručni seminar prosvetara na temu javnih nabavki i seta novih zakona