Nabavljen “Neurofidbek“, aparat za decu sa posebnim potrebama

Društvo za Cerebralnu i dečij paralizu Ivanjica i Crveni krst  u okviru projekta „Unapređivanje terapeutskih i savetodavnih usluga u Dnevnom centru za decu i mlade sa teškoćama u razvoju’’  nabavili su aparat Neurofidbek. Nastavite sa čitanjem Nabavljen “Neurofidbek“, aparat za decu sa posebnim potrebama