Poražavajuće

1.304 Zabrinavajuća slika Srbije. Ljudi sa fakultetskim diplomama posao traže...